Impressió Digital

IMPRESSIÓ D'ALTA QUALITAT DIRECTAMENT SOBRE EL TEIXIT, SENSE LÍMIT DE COLORS I TINTA ECOLÒGICA

Impressió directa sobre la peça

La impressió digital és una tècnica d’estampació per la qual imprimim directament les peces en una màquina d’impressió especial. Els capçals dipositen la tinta directament sobre el teixit, requerint una capa de blanc prèviament si aquest és fosc. Després d’un assecat la peça està acabada.

Els avantatges d’aquesta tècnica és la possibilitat d’aplicar molts colors en treballs de poques unitats ja que no cal, com en el cas de la serigrafia, de planxes per a cada color. L’aplicació més habitual és utilitzar-la sobre peces de cotó.